Strona główna Mapa serwisu Kontakt

ENERGOPOL TRADE OPOLE

Oferta

Aktualności

Kryształ Przetargów Publicznych Miło nam poinformować, że firma Energopol Trade Opole spółka z o.o. otrzymała Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2014 za Budowę...
BUDOWA ROKU 2013 Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że firma Energopol Trade Opole spółka z o.o. została laureatem Nagrody I stopnia w ogólnopolskim...
ISO 9001:2008 Energopol Trade Opole Spółka z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz pomyślnie przeszła audit certyfikacyjny...
Lista wiadomości

Firma

Energopol Trade Opole sp. z o.o. działa na rynku budowlanym od 1995 roku. Głównym udziałowcem spółki jest obecnie Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „BARTIMPEX” S.A. W latach 1995÷2002 zasadniczym przedmiotem działalności Spółki był eksport usług budowlanych (budowy w Rosji, Czechach) , a także wykonawstwo robót budowlanych w kraju.

Dla inwestora rosyjskiego OAO Gazprom, firma wykonywała zadania w Moskwie w tym m.in.:

 • Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy „MOROZOWKA”
 • Gimnazjum wraz z krytym basenem

 • Polikliniki: dziecięcą i dla dorosłych

 • Budynki mieszkalne „Miczurinskij prospekt”  

W tym samym czasie na terenie kraju Energopol Trade Opole sp. z o.o. zrealizowała znaczące zadania dla inwestorów zagranicznych, w tym m.in.: 

 • Zakład Produkcji Dachówek „BRAAS” w Opolu,

 • Wytwórnię systemów kominowych „SCHIEDEL” w Opolu,

 • Zakład Produkcji Opakowań „NORDENIA” w Zdzieszowicach.

Od kilku lat spółka z powodzeniem wykonuje liczne zadania zlecane przez organy samorządowe w ramach zamówień publicznych, wśród których można wymienić:
 • Przebudowę zaplecza amfiteatru 1000-lecia w Opolu,
 • Odbudowę Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, zniszczony podczas powodzi w roku 1997,

 • Budowę kompleksu dydaktyczno-sportowego w Strzelcach Opolskich,

 • Budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 w Opolu,

 • Budowę sali gimnastycznej w Chróścinie gm. Dąbrowa,

 • Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzelcach Opolskich wraz z boiskami zewnętrznymi,

 • Adaptację budynku na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu na schronisko dla goryli (jedyne w Polsce),

 • Budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Koszalińskiej w Opolu,

 • Budowę hali sportowej w Krapkowicach,

 • Przebudowę i modernizację budynku Filharmonii Opolskiej wraz z remontem sali koncertowej,

 • Budowę hali sportowej w Dobrzeniu Wielkim,

 • Budowę hali sportowej w Popielowie,

Dla Inwestorów prywatnych Energopol Trade Opole sp. z o.o. wykonywała m.in. supermarket „Champion” w Opolu (CARREFOUR), roboty żelbetowe na budowie Galerii „Opolanin” (TESCO) oraz na budowie zakładów spożywczych NUTRICIA S.A. w Opolu
 

Specjalizacją firmy są obiekty ochrony środowiska – oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów. Spółka Energopol Trade Opole odbudowała opolskie składowisko odpadów po zniszczeniach wyrządzonych przez powódź z 1997roku. Ponadto zrealizowała oczyszczalnię ścieków w Kosorowicach k/Tarnowa Opolskiego, rozbudowała i zmodernizowała największą inwestycję ekologiczną w województwie opolskim – oczyszczalnię ścieków w Opolu (wydajność 45.000m3/dobę), a także oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach w gm. Niemodlin i oczyszczalnię ścieków w Gąsiorowicach w gm. Jemielnica.

 
Energopol Trade Opole sp. z o.o. realizuje usługi budowlane również w obiektach służby zdrowia wśród których można wymienić:
 • Budowę budynku magazynowo-garażowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
 • Rozbudowę Oddziału Chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Kluczborku, 
 • Budowę Ośrodka Zdrowia w Chróścicach w gm. Dobrzeń Wielki,

 • Adaptację pomieszczń laboratoryjnych dla Oddziału Badań Chemicznych i Bakteriologicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.

W roku 2006 firma zakończyła realizację znaczących obiektów dla opolskich uczelni:
 • Budowę hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Wychowania Fizycznego Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (w konsorcjum z Budostalem-2 S.A.),
 • Budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego.

W marcu 2006 roku, Energopol Trade Opole sp. z o.o. działając w konsorcjum z PHZ „Bartimpex” S.A. rozpoczęła realizację sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie, oraz w dzielnicy Opole-Grotowice wraz z budową stacji uzdatniania wody, ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach kontraktu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem jest Gmina Opole.
 

W listopadzie 2006r. rozpoczęto budowę budynku administracyjno-recepcyjnego dla potrzeb Muzeum Wsi Opolskiej.

 

We wrześniu 2007r. Energopol Trade Opole sp. z o.o. wraz z PHZ "Bartimpex" S.A. rozpoczęła realizację kolejnego kontraktu finansowanego ze środków Funduszu Spójności p.n.: Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I" w Wałbrzychu i gminach sąsiednich Świebodzicach i Boguszowie Gorcach.

W grudniu 2007r. Energopol Trade Opole sp. z o.o. rozpoczęła realizację II etapu rozbudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Szarych Szeregów w Opolu w ramach którego powstanie zadaszona widownia oraz zaplecze dla uczestników imprez sportowych.

W lipcu 2008r. Energopol Trade Opole sp. z o.o. podjęła się budowy nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów w Opolu.

W styczniu 2009r. Energopol Trade Opole sp. z o.o. rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera w Opolu.
 

Wysoka jakość w realizacji robót na rynku usług budowlanych świadczonych przez Energopol Trade Opole Spółka z o.o. zaowocowała licznymi nagrodami i wyróżnieniami wśród których można wymienić: 

 • Laureat konkursu „Mister Architektury Województwa opolskiego” w 1998r.

 • Laureat konkursu organizowanego przez PZiTB, MSW, UMiRM i GUNB p.t.: „Budowa Roku” : 
  • W 1996 r. - Nagroda II stopnia za budowę Zakładu Produkcji Dachówek „Braas” w Opolu,

  • W 1998 r. - Nagroda II stopnia za rozbudowę i modernizację zaplecza amfiteatru 1000-lecia w Opolu,

  • W 2000 r. - Nagroda II stopnia za odbudowę Ogrodu Zoologicznego w Opolu,

  • W 2000 r. - Wyróżnienie za bardzo dobrą jakość robót na budowie Zakładu Opakowań „Nordenia Polska” w Zdzieszowicach.

  • W 2003 r. - Wyróżnienie za budowę PG Nr 2 z Halą Sportową i kompleksem boisk zewnętrznych w Strzelcach Opolskich.

  • W 2006 r. - Dyplom uznania za budowę hali sportowej z zapleczem i częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

  • W 2007r. - Nagroda III stopnia za realizację budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 

 • Wyróżnienie Honorowe „Zasłużony dla PZiTB”. 

Strategia rozwoju firmy ukierunkowana jest na coraz szerszy udział w przedsięwzięciach związanych z ochroną środowiska, a także w inwestycjach z zakresu budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i mieszkaniowego.

 
Projekt, CMS i wykonanie strony   PRONETIX & GRAFETCopyright Energopol Trade Opole 2010